Boren, Tanıtım Filmi, Ankara 

BOREN´in çeşitli sektörlerde bor kullanımı üzerine yürüttüğü projelerin tanıtımı için hazırlanmış filmdir.
Ankara, 2006 

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü BOREN için hazırlanan kurumsal tanıtım filmi, süper iletken, özel nitelikli kumaş, yangına dayanıklı ahşap, yanmaz boya, bor katkılı çelik ve seramik gibi alanlarda bor kullanımı üzerine bilgi vermektedir. Film, laboratuvar, fabrika ve deney çekimleri ile TRT arşiv görüntülerinden kurgulanmıştır. Tanıtım filminde ayrıca, mavi perde uygulaması ile bor kristalinin arkasına fabrika ve deney görüntüleri yerleştirilmiştir.

BOREN kurumsal tanıtım filmi için, İzmir, Çanakkale, Bursa, Söğüt, Gerede, Eskişehir ve Ankara'da birçok kurum ve tesiste profesyonel video çekimi yapılmış, borun farklı sektörlerdeki kullanımları görüntülenmiştir. Demir çelik sektöründe Erege Metal ve Asil Çelik tesislerinde; seramik sektöründe Çanakkale ve Söğüt Teknik Seramik ile Anadolu Üniversitesi'nde; ahşap sektöründe Aktürk Emprenye ve Orman Bakanlığı'nda; çimento sektöründe Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği ve Ankara Çimento'da; alüminyum döküm, yakıt pili, yanmaz boya kullanımları ilgili tesislerde; borla ilgili akademik çalışmalar ise ODTÜ Fizik ve Kimya Bölümleri Laboratuvarları, Gazi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nde görüntülenmiştir.

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü BOREN, Türkiye'de ve dünyada bor ürün ve teknolojilerinin geniş bir şekilde kullanımını, yeni bor ürünlerinin uygulanabilirliğini ve geliştirilmesini sağlamak için 18.06.2003 tarihinde T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı olarak kurulmuştur. Kuruluş amacı bor ve ürünlerini kullanan ve/veya bu alanda araştırma yapan kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yaparak bilimsel araştırmaları yapmak, yaptırmak, koordine etmek ve bu araştırmalara katkı sağlamaktır.

Boren Tanıtım Filmi, Ekran Görüntüsü, Asil Çelik Demir Çelik FabrikasıBoren Tanıtım Filmi, Ekran Görüntüsü, TestBoren Tanıtım Filmi, Ekran Görüntüsü, Bor MineraliBoren Tanıtım Filmi, Ekran Görüntüsü, TestBoren Tanıtım Filmi, Ekran Görüntüsü, Çoklu EkranBoren Tanıtım Filmi, DV ve VCD

Kamera Arkası

Şaryonun yoğun kulllanıldığı bir projeydi.

TRT Arşivlerinde yoğun bir mesaimiz oldu.

Boren Tanıtım Filmi, Kamera Arkası, ŞaryoBoren Tanıtım Filmi, Kamera Arkası, ŞaryoBoren Tanıtım Filmi, Kamera Arkası, TRT Arşivi

 

© STB
Sedat Simavi Sokak 80/12 Çankaya / Ankara | T: (312) 441 83 40 | F: (312) 442 54 98